Varubussen


Varubussen i olycka

 


Sedermera tillkom flera privata aktörer bl.a. Nisses fisk samt en handlare vid namn Lindberg som hade en mindre Mercedesbuss, men med ett för hushållen det allra viktigaste varorna.  Han var en trevlig man och höll en hög servicenivå. Det hände t.ex. att mamma var borta någon gång när han anlände. Då hade mamma ställt ut väskor på farstubron med en  beställningslista och när hon kom hem stod väskorna där med alla varorna i. 

Betalning skedde när Lindberg kom nästa gång.

Hans affärsverksamhet fick dock ett abrupt slut då han vid en affärsrunda parkerat i  Sörhuli. Bussen var parkerad i en kraftigt lutande utförsbacke och i bussen befanns sig en kund, en gammal tant. 

När Lindberg gick ut bussen för att hämta potatis som han förvarade i ett utrymme som bara kunde nås utifrån, lossnade handbromsen, bussen kom i rullning och körde nedför en slänt där den tippade. När de kom med bärgningshjälp sent omsider och  fick fordonet på rätt köl visades det sig att tanten hade slungats ut ur bussen när den tippade, men haft den osannolika turen att hamna precis i dörröppningen. Dessutom hade den tunga butiksvågen ryckts loss från sina fästen och slungades iväg in i bussväggen, centimetrar från gumman. 

Med Lindbergs hjälp kom hon dock på fötter och efter lite avborstning lommade hon iväg hem. Dock fick Lindberg varorna förstörda av utläckande diesel och bussen blev, så vitt jag vet, bara skrot. 

Affärsverksamheten upphörde därmed och Lindberg fortsatte sitt yrkesverksamma liv som vaktmästare på Knaust. Efter denna händelse upphörde varubussar i  våra byar.