Timmervägen

Timmervägen—Klökanvägen

 

Utefter Klökansvägen, från nuvarande Timmervägen ner till Birstaområdet fanns ett flertal jordbruk i varierande storlek. 

Vid infarten till Klökansvägen låg även byns diversehandel, en diversehandel i ordets rätta bemärkelse. Där kunde man tanka bensin, fotogen, köpa allt från fladensill till arbetskläder, samt naturligtvis alla dagligvaror som behövdes. 

Bensinpumpen drevs manuellt och man pumpade upp önskad mängd i en graderad glasbehållare. Sedan öppnade man slangmunstycket och fyllde tanken. Fungerade lika bra vid strömavbrott! 

 Vid affären låg en cirkelsåg som ägdes av åkaren Erik Byström, boende intill affären.  Sågverket drevs av en tändkulemotor med ett underbart monotont dunkande. Kylaren bestod av ett stort plåtkärl dit kylarvattnet cirkulerades och kyldes genom att rinna efter ett antal vridna järnband som hängde vertikalt ner i tanken. 

Sågverket flyttades sedermera upp till Knipa i Timrå kommun där Erik fortsatte  verksamheten långt in på ålderns höst. Erik är numera borta men sågverket finns kvar hos hans son Hans-Erik i Timrå, fullt fungerande.

Erik ägde också en lastbil som han utförde transporter med, både åt Sköns köping och Sundsvalls stad. Som bisyssla köpte Erik in hö som buntades och såldes. Undertecknad  buntade vid ett flertal tillfällen hö åt Erik. Det var ett ganska tungt arbete för en fjortonåring, då allt skedde manuellt och buntarna kunde väga upp emot ett hundra kilo. 

Betalningen var femtio öre bunten och var det gynnsamt med höet liggande nära och inte så hårt trampat hanns det med upp till fyra buntar i timmen.

 

Ett ställe där det buntades hö var hos Axel och Henny Lundgren som bodde på grannfastigheten till sågen. Även dom bedrev mjölkproduktion tillika med höns och hushållsgris. 

 

Intill Lundgrens hade Otto Sjölund sitt jordbruk. Jag minns inte att han hade några kreatur, däremot ett antal bikupor. Ibland kunde man få smaka på honungen när han höll på att slunga den ur vaxkakorna. Det var en fröjd för oss barn som inte var bortskämda med så mycket sötsaker. 

Ett rum uppe på vinden var uthyrt till en kvinna som vi kallade sömmerskan. Som namnet antyder så sydde hon upp allehanda klädesplagg till en del av byns kvinnor samt gjorde ändringar på kläder som kanske skulle ärvas av yngre syskon.    

 

 

 

Not: Från Timmervägen direkt till vänster finns på Klökanvägen 56, 57 och 58 

Lundgrens fastighet, har idag adress Klökanvägen  52 (intill kurvan på Klökanv) Otto Sjölunds jordbruk är Klökanvägen 50