Klökanvägen


Klökanvägen i Hammal

 

Granne med Otto, på andra sidan järnvägen, bodde familjen Åsberg med bl.a. sönerna Alf och Jan. 

Alf var en mycket duktig sångare, ofta anlitad på bröllop och begravningar i distriktet.  På gården bedrevs i vanlig ordning mjölkproduktion. 

 

I ett intill liggande hus bodde en ensamstående man vid namn Axel Vidman. Hans roll i sammanhanget är oklar för mig, dock kunde jag ibland besöka Vidman och då trakterades jag ofta med några vinglas av denna vänliga man. 

 

Mitt emot Åsbergs låg Gunnar Näslunds, sedermera Evald Högbergs gård, som jag redan omtalat i inledningen.

Norr om Näslunds låg ett flertal torp, alla med mjölkkor samt dom övriga, för självhushåll så viktiga djuren, grisar, höns, kalvar m.m.


Närmast låg Paul Larssons och strax intill Arvid och Mary Jonssons ställe. Dom hade två barn, Bengt och Gerd-Inger. Hon var jämnårig med mig och vi tillbringade skolgången tillsammans, först i Gångviken och sedan Hagaskolan.

Mary skötte som brukligt var, hemma sysslorna medan Arvid arbetade med  underhåll på järnvägen. Dit gick han via en stig genom skogen varje dag. 


Intill deras ställe låg Östlings, som även hade två modersuggor vilka han transporterade hem till oss för betäckning. Östling arbetade så vitt jag minns på Ortvikens pappersbruk.  Granne med Östlings var Åslunds, för övrigt morfar till bröderna Tord, Rickard och Sune Smidt. Strax norr om Åslunds fanns ytterligare två torp belägna ungefär där Sundsvalls  Tidnings tryckeri ligger idag. 

Det ena ägdes av Ville Alm. Han arbetade som sopkörare åt Allan Forsström. Dom hämtade in sopor från såväl kommunala verksamheter som privata, med företagets Nuffield traktorer.  Ville var för övrigt inblandads i en tragisk olycka med en av traktorerna, som gled utför en slänt i Skönvik varvid hans arbetskamrat klämdes ihjäl.

Jag gick f.ö. i skolan med den omkomnes dotter Birgitta Sjöström boendes i Ljusta. Jag minns att det var sorgligt den första dagen hon återkom till skolan. 

Ville hade berikats med flera barn, två av dom som jag minns var Ingemar och Jörgen som vi andra ungar lekte tillsammans med. Hemmasysslorna sköttes som brukligt var av frun i huset. 


Not: Fam. Åsberg bodde, i det stora, nu obebodda huset mitt emot Klökanv 43 (Larssons)

Vidman; där är nu adress Klökanvägen 44 (Nytt hus)

Gunnar Näslund är nu adress Klökanvägen 43 

Paul Larssons ställe är det på bilden. I toppen av backen finns huset kvar där Arvid och

Mary Jonssons bodde. Östlings strax därefter. Övriga fastigheter borta, är industriområde.