Information

Information från Sköns Norra Intresseförening 2021-04-10

 

Föreningens årsmöte 2020 blev inställt. De flesta av oss, trodde då, i mars 2020, att pandemin skulle vara över innan sommaren. Vi vet nu att så inte blev fallet. Vår förhoppning står nu till att när alla blivit vaccinerade ska vi kunna återuppta arbetet i föreningen.

Verksamheten har sedan mars 2020 varit begränsad och det kommer så att förbli i första hand till hösten 2021. Av denna anledning håller inte föreningen något årsmöte 2021. Det har dock hållits ett digitalt styrelsemöte 21 mars 2021.

 

Digitalt styrelsemöte

Deltagare: ordförande Lars-Erik Larsson, Per-Olov Larsson, Bengt Wiklund, Peter Larsson och Ann-Catrin Ledström

 

Ingen Medlemsavgift 2021

Medlemsavgift för 2021 beslutades vara 0 kr då verksamheten i föreningen är låg och med små kostnader. Medlemsavgiften för 2022 beslutas vara 100 kr..

 

Styrelsen 2021

Ordförande Lars-Erik Larsson.

Ledamöter: Anders Holmbom, Per-Olov Larsson, Peter Larsson och Bengt Wiklund.

Suppleant Martin Blomberg. Revisor Nils-Erik Tjärnström revisorsuppleant Roine Hammarberg

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.

Verksamhetsberättelsen för 2019 bifogades kallelsen till årsmötet 2020.

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Föreningen har erhållit ett bidrag med 3.500 kronor från Sköns församling för fotodokumentation av vår bygd. Ett projekt som Roine Hammarberg ansvarar för.

Johanna Ulfsdotter från Länsmuseet i Härnösand har på uppdrag av Trafikverket dokumenterat de fastigheter som ska rivas när nya järnvägen, det s.k. Malandsspåret ska byggas. Redovisning av denna dokumentation kommer Länsmuseet att bjuda in till när det är möjligt. Sköns Norra Intresseförening bidrog med ett stort antal fotografier ur vårt fotoarkiv.

Makarna Maj-Britt och Sven Flodén har skänkt två egenproducerade böcker till föreningen.

Maj-Britt Flodén ”Min dagbok” (2018) och Svens ”Handskrivna minnen” (2018). Maj-Britt berättar bl.a om sina barnaår i Johannedal och maken Sven delar med sig av sina minnen från uppväxten i Skönsberg. Det är guld värt att få ta del av Maj-Britt och Svens minnen.

Det är säkert många som har tecknat ner sin historia. I föreningen tar vi gärna emot personliga minnen och berättelser, tankar såväl om nutid som dåtid. Foton av fastigheter och personer från norra Skön är av stort intresse.

 

 

Ekonomi

Se bilagor rörande ekonomisk redogörelse för föreningens verksamhet 2019 och 2020.

 

Övrig information

I oktober 2021 är det 90 år sedan Gångvikens skola, stod klar. Sköns Norra Intresseförening brukar uppmärksamma när skolan firar jämna år. Då visar vi våra skolbilder. Dessa utställningar brukar vara mycket välbesökta. Vi hoppas att vi kan vara med även i år.

 

Vårt syfte med verksamheten i Sköns Norra Intresseförening är att öka intresset för vår bygd och tillvarata den kunskap som finns om ortens historia. Det är även viktigt att vi inte glömmer bort att teckna vår egen historia.

Vår förening har stor social betydelse. Även om man inte är medlem är man välkommen till våra möten varannan måndag för att träffas, fika och prata minnen från norra Skön.

 

Besök vår hemsida: www.skonsnorra.eu

 

 

Lars Erik Larsson

Ordförande.