Gudmundsbyn


Gudmundsbyn—Öråker mot Timrågränsen


Norr om vår gård bodde Disa och Olle Dahlstedt på ett mindre torp med några mjölkkor. 

Det var sista utposten i Sköns köping innan Timrå kommun tog vid. 

Olle var verksam inom byggbranschen och arbetade många år åt byggmästare Erik Dahlin  i Öråker. 

Olle och Disa hade inga egna barn men tog under många år emot sommarbarn,  företrädelsevis från Stockholm stad och dom som behövde komma ut på landet för  miljöombyte.

Disa besökte oss varje dag för att hämta posten eftersom brevbäraren vände vid vår brevlåda och Dahlstedt hade sin uppsatt där. 

Brevbäraren hette Bohlin och är värd ett kapitel för sig. Han cyklade med posten i ur och skur, sommar som vinter och ibland släpande cykeln genom snödrivorna. 

Han utgick från Sundsbruk och via Skönvik, Gångviken, Valknytt, Målås, Klökan nådde hand slutligen till oss. Han levererade även postpaket, samt alla in och utbetalningar med kontanter sköttes via honom. 

Pensionsutbetalningar skedde den femtonde varje månad. Då gick han in till personerna i fråga och utbetalade densamma varvid han i många hus belönades med en sup för besväret vilket innebar att han anlände sent till oss den dagen, ofta ledande sin cykel enär balansen inte var den bästa.

Kom, det gjorde han dock alltid och jag minns aldrig att han uteblev p.g.a. opasslighet någon gång.

Jag minns att jag som barn fascinerades av hans hy som var väder och vind märkt och  läderartad och kroppsfettet var obefintligt. Bohlin var en plikttrogen hedersman och jag har honom i ljust minne bevarad.  

 

Det fanns vid alla gårdar en mjölkpall dit mjölk krukorna fraktades efter morgonmjölkningen. De avhämtades varje dag, av en lastbil och hjälplastare. Krukorna återkom  senare på dagen, tömda på sitt innehåll vid mjölkcentralen i Nacksta. 

Ibland hade åkaren med returlast som kunde bestå av olika förnödenheter såsom melass,  blåmjölk, alltså separerad mjölk där grädden var urtagen, det användes som djurfoder.  Matvaror kunde också beställas via telefon hos SMC butiken på Bultgatan och levererades hem med mjölk köraren.