Byn fortsätter

Byn fortsätter ner mot Timmervägen

 

 

Öster om Kristmansson bodde Ingrid Sjölén. Hon var änka och även här fanns mjölkkor samt höns. Hon hade även tre barn. Folke, Gudrun samt Gösta. Gudrun var en mycket duktig skidåkare och hade en diger prissamling i hemmet. 

När hon sedermera ingick äktenskap hölls bröllopsfesten i hemmet och stora delar av  byfolket vandrade dit för att beskåda bruden. Man ställde sig utanför ingången och  skanderade ”vi vill se bruden” och ut steg hon för att beskådas och hurras för. 

Vi blev sedan förplägnade med glass vilken var förpackad i konformade pappbyttor. 

Det var första gången jag åt sådana godsaker. 

Gösta hade ryggproblem och låg som man sa, i gipsvagga i Göteborg. Han rehabiliterades dock och övertog sedermera hemstället där han med varierande framgång bedrev spannmålsproduktion samtidigt med annan företagsverksamhet. Han hade även fåravel samt  linproduktion. 

Han upphörde sedermera med jordbruksverksamheten och startade Motorsågsservice på Långgatan i Sundsvall, vilken han drev fram till pensioneringen. 

Längre österut där Timmervägen idag passerar  bodde Bror och Kristina Olofsson. Dom hade ett mindre antal kor samt häst och höns. Bror var även duktig slaktare och hjälpte till när sådana sysslor skulle utföras på gårdarna.  

 

På andra sidan vägen, söder om Sjöléns hade Hjalmar och Märta Sjölund sitt ställe. Det var under min uppväxt  kreaturslöst och jorden arrenderades ut.  Hjalmar försörjde familjen genom att arbeta på  järnvägen med underhåll av banvallen mellan Sundsbruk och Selånger. Han ingick i ett arbetslag där många av  byarnas karlar arbetade. 

I familjen ingick även två söner Leif och Lennart, som undertecknad tillbringade mycket tid tillsammans med under uppväxten. 

Not: Ingrid Sjölén  idag bor Henrik och Sofia Lindén på den sk Gudmundsbygård  110

Märta och Hjalmar Sjölund idag bor Marlene Sjölund med fam. Gudmundsbyn 115

Bror Olofssons ställe där finns Gudrun Andersson med adress Hammal 105