Historisk kalender

Historisk kalender

Här visas de aktiviteter som genomförts i kronologisk ordning

 

2009-05-16 kl 10.00-14.00

Fotoutställning över koloniverksamheten på f.d. Björkebo barnkoloni, Gudmundsbyn.

Plats: Sundsvalls Brukhundsklubb lokaler i Björkebo, Gudmundsbyn.

Mellan 12.00 och 13.00 underhåller berättar Lars Almestad minnen från kolonin .

 

2009-05-18—2009-05-20

Murberget gör utgrävning i Ljusta.

 

 

 

2009-06-13

Fotoutställning på Sköns församlingsgård.

Utställningen visar bilder från byarna väst och nordväst om kyrkan. Tonvikten blir jordbrukssamhället från 1920 fram till 1950. Utställningen genomförs i samarbete med Svenska Kyrkan i Skön.

 

 

2009-07-01—2009-08-31

Fotoutställningen om barnkolonin Björkebo finns utställd på Medelpadsarkivet t. o. m. 31 augusti 2009

 

2009-12-10

Fotoutställning på ICA Maxi Birsta Östra. med text och fotografier om Ljustas arkeologi, jordbruk och köpcentra.

 

2010-02-04—2010-04-05

Fotoutställning med temat ”Birstaområdet förr och i nutid” på COOP Forum Birsta.

 

2010-03-21

Föreningen håller årsmöte i Sköns Prästgård.

 

2010-04-19 kl 19.00

Lin, från sådd till beredning

Melpa Linförening berättar om linberedningens olika moment

Plats:Församlingsgården i Skön

 

2010-04-20 kl 19.00

Länsmuséet berättade om de fynd som gjorts vid utgrävningar av en keramikverkstad och smedja i Ljusta by i Birsta samt annan aktuell arkeologi.

 

2010-06-07 kl 18.00

Våravslutning av studiecirkeln med utflykt till Klökans jordbruk f.d. Sunds AB:s jordbruk.

 

2010-06-05 kl 14.00

Vid Sköns kyrkas ”Afternoon Tea” medverkade föreningen med en utställning om västra och östra Birsta. Även Melpa Linförening och Sund Väv ställde ut och visade sina verksamheter.

 

 

2010-10-04 kl 19.00 i Sköns Prästgård.

Ulrika Hådén berättar om Föreningsarkivet i Västernorrland samt visar något ur samlingarna.

 

2011-01-24

Kjell Palen från Svenska Spårvägssällskapets Sundsvallsavdelning till vår cirkelträff. Han kommer att berätta och visa bilder från spårvägstrafiken Skönvik-Sundsvall.

 

 

2011-02-14 kl 19.00

Studiecirkeln får besök av Sundsvall Logistikparks informatör Mari Israelsson som informerar om byggandet av triangelspåret vid Maland, den nya järnvägen från Maland mot Bergsåker och Härnösand.

Plats: Sköns prästgård

 

2011-04-04 Sköns Prästgård kl 19.00

Sköns nya kyrkoherde, Jan From, besöker studiecirkeln. Han kommer att få information om vår förening.

 

2011-04-18 Sköns Prästgård kl 19.00

Lars Erik Larsson berättar minnen från sina barn- och uppväxtår. Han har gett ut två böcker ”Oglömt” och ”Otroligt” där han med humor och på dialekt berättar om uppväxtåren i Lycksele

 

 

2011-05-02 Sköns Prästgård kl 19.00

Hans Engquist, Medelpads genealogiska förening gästar studiecirkeln och talar om släktforskning

 

2011-05-28 Afternoon Tea

Afternoon tea i Sköns församlingsgård den 28 maj kl 14.00. Sköns Norra Intresseförening deltar med utställningar.

 

2011-05-30 kl 19.00 Våravslutning

Vi avslutar vårens studiecirkel med en utflykt med info om Gångviken och Skönvik. Samling på parkeringen nedanför Gångvikens skola måndag 2011-05-30 kl. 1900. Medtag fika.

 

2011-11-12 kl.12-15 Gångvikens skola firar 80-årsjubileum .

Sköns Norra Intresseförening medverkar med en utställning om skolan med bl.a. ett flertal klassfoton från olika tidsepoker. Även andra aktörer kommer att medverka

 

2012-02-06 Sköns prästgård norra gaveln kl. 1900

Karl Ingvar Ångström, lantmätare och släktforskare, besöker studiecirkeln och berättar om hembygdsforskning och historiska kartor

 

2012-03- 12 kl 1900 Sköns församlingsgård.

Infrmation från Sundsvalls Logistikpark om byggandet av triangelspåret i Maland.

 

2012-03-26 kl. 1900

Medlemmar i Sköns Norra Intresseförening kallas till årsmöte 2012-03-26 kl. 1900 i Sköns prästgård, ing. norra gaveln

 

2012-05-07 kl 1900 Sköns församlingsgård

Från järnålder till Gustav Vasa – en arkeologisk undersökning i Västland /Maland. Ellinor Johansson Västerbottens museum.

 

2012-05-08.Västland/Maland

Från järnålder till Gustav Vasa. Exkursion i Maland inför byggandet av triangelspåret i Maland.

 

2012-06-04 kl 18.30 Fillan - Huggsta

Vårterminen i studiecirkeln avslutas med en guidad utflykt från Fillan,via Färjeläget genom Johannedal och upp till Huggsta.

Samling vid Fillans f.d. skola Medtag fika. Alla hjärtligt välkomna!

 

2012-08-25 kl 13.00-15.00

Filip Westerlund presenterar sin nya bok om Skönvik på ICA-Maxi Birsta

 

2012-09-25 kl 19.00 Sköns församlingsgård.

Afternoon Tea anordnas tillsammans med Sköns församling och ABF.

 

2012-10-29 kl 19.00 Sköns församlingsgård.

Skön och andra gamla ortnamn. Ett fördrag av professor Eva Nyman, Mittuniversitetet.

 

2012-11-05 Sköns församlingsgård

Tore Olsson, Medelpads Sjöhistoriska förening föreläser om båtar

 

2012-12-08 kl. 1300-1500 på ICA Maxi i Birsta

Filip Westlund signerar sina böcker om Skönvik:”Så minns vi 1930-talet i Skönvik och Gångviken” och "Skönvik 1940-1960”Skönvik 1940-1960

 

2013-01-21 Sköns församlingsgård kl 19.00-21.00

Vad rör sig i huvudet på en samhällsplanerare.

Hans Dunder, Sundsvall kommun informerar.

 

2013-03-13 Timrå bibliotek kl 13.00

Sköns Norra Intresseförening med Leif Eriksson, Peter Larsson och Filip Westlund författare till "Skönvik 1940-1960" och "Så minns vi 1930-talet i Skönvik och Gångviken" berättar och visar bilder från gamla Skönvik, Gångviken och Sundsbruk med omgivningar.

 

2013-03-20 i Församlingsgården i Skön kl 19.00-21.00

"Väckelsen i sågverks-samhället". En spännande föreläsning av författarinnan Vibeke Olsson

 

2013-03-25 Prästgården i Skön kl 19.00-21.00

Sköns Norra intresseförening håller årsmöte

 

2013-04-06 Prästgården i Skön

Hans Erik Kempe, Spårvägsföreningen. Information om kommande bok om spårvagnar. Sköns f.d. prästgård.

 

2013-04-22 Landsarkivet i Härnösand.

Studiecirkeln på besök

 

2013-04-29 Församlingsgården Sköns kyrka.

Information från Sundsvalls Logistikpark om Malandstriangeln.

 

2013-05-14 Gångvikens skola.

”Öppet hus”. Utställning skolfoto.

 

 

2013-06-10 Församlingsgården Sköns kyrka

Malandstriangeln. Marie Israelsson Sundsvalls Logistikpark, Björn Lyngfelt SCA och Kenth Nilsson Trafikverket informerar. Församlingsgården Sköns kyrka.

 

2013-09-10 Församlingsgården Sköns kyrka.

Församlingsafton. Utställning. Einar Högberg informerade om projekt ”Byarna söder om kyrkan”.

 

2013-10-09 Kulturmagasinet Sundsvall

Arkivens dag. Utställning och bildvisning.

 

2013-11-18 Sköns f.d. prästgård.

Arkeolog Ulrika Stenbäck Lönnquist berättar om hur en skog formas av kolning, människor och samhälle.

 

2014-01-27 kl 1900. Sköns församlingsgård.

Västernorrlandsgården och Delta Grönt presenterar och demonstrerar produkter från Västernorrland.

 

2014-03-24

Föreningen håller årsmöte i Sköns Prästgård

 

2014-03-26 kl 1900. Sköns församlingsgård.

Vibeke Olsson berättar om "Kvinnorna i sågverkssamhället".

 

2014-10-06 Sköns Prästgård kl. 19.00

Studiecirkeln besöktes av Gerd Hammarberg med presentationen av sin bok om båttrafiken på Indalsäven.

 

2014-10-13 Sköns Prästgård kl. 19.00

Studiecirkeln besöktes av Kjell Åke Hermansson som berättade om Medelpads industrihistoria.

 

2014-10-20 Sköns Prästgård kl. 19.00

Studiecirkeln besöktes Merlo slott där arkivschef Kjell Åke Hermansson guidade.

 

2015-03-30 Sköns Prästgård kl. 19.00

Sköns Norra Intresseförening håller årsmöte.

Efter årsmötesförhandlingen berättade Ulrika Hådén om pilgrimsvandring nu och då.

 

 

2015-05-11 kl 1900. Sköns församlingsgård.

Heliga platser i Mellannorrland. Professor Eva Nyman föreläser om namn för heliga platser från förkristen tid.

Vår förening medverkar vid Sköns församlings med olika aktiviteter.Lördagen den 12 september klockan 14.00 anordnas Afternoontea i församlingsgården. Där visar vi bland annat bilder från Kyrkskolan i Skön och Prästbordet. Ingrid Strengbom, född Larsson, dotter till arrendatorparet Birger och Jenny Larsson, berättar minnen från sin uppväxt i kyrkbygden

 

2015-11-23 kl 19.00 i Församlingsgården Skön

Arkeologi mellan Västland och Maland.

 

 

2016-03-21 Sköns församlingsgård kl. 1900

Sköns Norra Intresseförening håller årsmöte.

 

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu