Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2011-2012

 

Vad vi ska göra under verksamhetsåret.

 

År förening bildades 2007.

 

Vi har under dessa år bedrivit studiecirklar i samarbetat med ABF.

 

Närmast i tiden kommer vi att uppmärksamma Gångviken skolas 80 års firande. Den 12 november kommer vi tillsammans med Svenska Kyrkan i Skön att sälla oss till gratulanterna.

 

Vi kommer att visa klassfoton. Men även bildspel, om vår trakt, som är tänkt att användas som undervisningsmaterial i skolan. Naturligtvis hoppas vi på stor uppslutning lördag den 12 november. Mellan kl. 12.00-15.00 har man möjlighet att träffa gamla klasskamrater, bli guidad runt i lektionssalarna av skolans personal, förhoppningsvis dricka födelsedagskaffe.

 

 

I övrigt kommer vi under året att följa upp de arkeologiska undersökningarna i Maland. När rapporten är klar i februari 2012, kommer vi att bjuda in den ansvarige arkeologen som lovat att berätta om trakten och vad som gör att området är så intressant ur arkeologisk synpunkt. Det också tänkt att vi under våren ska få besök av en ortnamnsforskare som ska berätta om byanamnen i norra Skön.

 

Vår stora utmaning i Sköns Norra Intresseförening inför framtiden är att bibehålla och helst öka intresset för vår bygd. I föreningen vill vi stötta och inspirera till fortsatt engagemang. Våra studiecirklar i samarbete med ABF är mycket viktiga för att uppnå dessa mål.

 

Vi vill delta i arbetet med att nedteckna minnen, samla in fotografier från förr, men också arbeta med att dokumentera den tid som vi själva lever i. Våra egna minnen och upplevelser kommer i en framtid att bli intressanta.

 

I Sköns Norra Intresseförening vill vi fortsätta att locka besökare till våra arrangemang. Vi har en önskan att även ungdomarna ska ta del av vårt utbud. Detta kräver mycket av oss. Vi måste när vi planerar för en utställning ställa oss frågorna,

 

Vad vill vi berätta, för Vem och Varför. En annan viktig aspekt är även hur vi ska berätta.

 

Vi har som vuxna svårt att beskriva de ungas verklighet, vi vet för lite. Därför måste de själva förmås att berätta och låta oss ta del av deras tankar.

 

Under en följd av år har vi i Sköns Norra Intresseförening deltagit i Afternoon tea, Ett evenemang som Svenska Kyrkan i Skön arrangerat. Där har vi visat bilder från svunna tider. Det vore onekligen spännande om någon skolklass kunde delta och skildra vår samtid, från ett ungdomligt perspektiv.

 

 

 

Vi vill att vårt engagemang i Sköns Norra Intresseförening ska resultera i att vi kan öka intresset för vår bygd. Vi vill också lyckas i vår strävan att rekrytera nya medlemmar som är villiga att stötta vår verksamhet och delta i detta arbete

 

En väg att uppnå detta mål är att öka intresset för vår hemsida www.skonsnorra.eu.

 

Det är viktigt att vi tänker långsiktigt i vårt föreningsarbete. Att vi har i tankarna att vårt material, som består av bilder och texter och ljudinspelningar, ska lämnas över till någon som kan vårda det för kommande generationer. Materialet måste finnas tillgängligt om och när någon i framtiden blir villig att fortsätta att forska om norra Skön.

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu