Start


Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Måndagen den 27 maj håller föreningens Cirkel sin våravslutning.
Programmet för dagen är ett studiebesök i Sköns kyrka med bl. a. besök i tornet.

Cirkeln startar kl. 18.00 och  varje deltagare  svarar för sitt eget fika.

OBS!. Cirkeln startar  kl. 18.00 och ta med eget fika.

Nu blommar Gulsippan på sin unika växtplats  i byn Birsta


Gulsippa—Anemone ranunculoides L.

Gulsippan är fridlyst i Västernorrlands län och finns endast inom ett inhägnat område i Birsta i norra Skön.

Gulsippa finns spridd norrut ända upp till Jämtland, men saknas i en del landskap, den är vanlig bara i Skåne och på Gotland.

Den växer i lundar och lövängar. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Linné 1737 (Nordstedt 1920).

Gulsippa blommar under våren och försommaren. Blommorna är mattgula, sitter oftast två och två och är något mindre än vitsippans vita, oftast ensamma blomma.

Gulsippa och vitsippa är ganska lika, de blommar nästan samtidigt och är då lätta att skilja åt på blomfärgen, men det finns också andra skillnader.

Gulsippa och vitsippa kan korsa sig om de växer tillsammans, hybriden kallas svavelsippa och har blekt gula, svavelgula, blommor.

Källa: Naturhistoriska riksmuseet

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig     :Bengt Wiklund   epost: bengt.wiklund@alnon.eu