Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

 

Måndagsträffarna tar nu sommaruppehåll. Startar på nytt den 11/9 kl. 19.00 i Sköns Prästgård

 

 

 

Sundäpplet i sin första blomning maj 2011. Foto Karin Byström.

 

Sundäpplet härstammar från trädgården vid Sunds herrgård. Lokalsort från Sunds bruks herrgårdsträdgård i Medelpad, där enligt uppgift funnits två träd. Sorten var med i Statens trädgårdsförsök vid Holms säteri 1945-1959, enligt redogörelse i Sveriges pomologiska föreningsårsskrift 1960. Ansågs möjligen vara odlingsvärd under rådande förhållanden. Frukten blir medelstor. Vid rik kartsättning dock mindre. Formen konisk, högbyggd och försedd med åsar. Grundfärgen är gulgrön, ofta med strimmig täckfärg. Något sötsyrlig och ganska god. Höstfrukt. Vid Alnarp har den mognat i september och varit hållbar till mitten av denna månad. Trädet har god växt och bär rikt. Sorten anses vara lättodlad. (Text från Anton Nilssons bok: Våra äppelsorter). Sundsäpplet finns nu åter i Sund.

Detta skedde vid en planteringsceremoni den 19 september 2006. Arrangörer var ABFs studiecirkel "Livet och boendet förr i ndistrisamhället Sundsbruk" och Metso Paper.

 

SUNDÄPPLET

Sveriges Pomologiska Sällskap har 2005 i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sveriges Hembygdsförbund utsett ”Sundäpplet” till Medelpads landskapsäpple.

 

”Sundäpplet” är en lokal äppelsort som härstammar från Sunds AB:s herrgårdsträdgård vid Sunds herrgård.

 

Trädgårdsmästare Alexander Holm* ympade från två äppelsorter fram det nya äppelträdet och gav det namnet ”Sundäpplet”.

Enl. uppgift har det funnits två träd med ”Sundäpplen” i trädgården.

Äppelträden togs bort i samband med att trädgården lades ned i början på 1960-talet.

Under 1950-60 - talet gjordes en insamling av lokala äppelsorter i

Västernorrland och dessa sändes till Alnarp i Skåne för ympning och vidare till klonarkivet på Alntorps ö utanför Nora.

Sorten var med i Statens trädgårdsförsök vid Holms säteri 1945-1959, enligt Sveriges Pomologiska sällskaps årsskrift 1960.

”Äpplet ansågs möjligen vara odlingsvärd under rådande förhållanden. Frukten blir medelstor. Vid rik kartsättning dock mindre. Formen konisk, högbyggd och försedd med åsar. Grundfärgen är gulgrön, ofta med strimmig täckfärg. Något sötsyrlig och ganska god. Höstfrukt. Vid Alnarp har den mognat i september och varit hållbar till mitten av denna månad. Trädet har god växt och bär rikt. Sorten anses vara lättodlad.” (Text från Anton Nilssons bok: Våra äppelsorter).

 

Sundäpplet finns nu åter i Sund efter initiativ av ABF:s studiecirkel ”Livet och boendet förr i Industrisamhället Sundsbruk” **

 

Vid en planteringsceremoni i samarbete mellan studiecirkeln och Metso Paper den 19 september 2006 planterades två träd från Alnarp vid Metsos tjänstemannamäss i anslutning till läget för den tidigare trädgården.

Träden har nu växt upp och som framgår av bilderna har de för närvarande en rik blomning

 

*Holm, Alexander, trädgårdsmästare, Sundsbruk.

Född 30 jan. 1877 i Sköns församling

Började som trädgårdsmästare hos Sunds AB 1901. Arrenderade trädgården mellan 1931 och 1936 då David Elgh övertog arrendet tillsammans med Elis Nilsson och drev trädgården fram till början av 1960-talet då den lades ned.

**Studiecirkeln ingår numera i Sköns Norra Intresseförening som bildades 2007.

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu