Hillsta

 

 

Hillsta skola klass 1 och 2 1934. Lärare Hedström. Bakre raden 4: fr.v Bert Fahlberg. Ur M.O.J Svedbergs "Från gamla Skön" del 3 1959.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01865)

Hillsta småskola uppfördes i slutet av 1870-talet. " Ur Skönsbygdens historia 1948" R. Olsson.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01882)

 

Hillsta skola klass 2 år 1940. 01. Ingemar Risberg

02. Arne Johansson

03. Åke Petterson

04. Sven-Olof Ohlsson

05. Rune Karlsson Sågställare Kalle Karlssons son

06. Maj-Britt Thunholm

07. Vejden Tegenfelt

08. Eva Gabrielsson

09. Karin Nygren

10. Britt-Inger Lindström (Ivan Lindströms dotter)

11. Seve Söderberg

12. Sören Persson (Skön)

13. Ulla Lundin

14. Karl-Erik Eriksson (släkt med Astrid Wassgren)

15. Barbro Johansson (gift med Klas Åslund i Matfors)

16. Marianne Lindström.

17. Frideborg Åkerstedt (lärare)

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02234-1)

 

 

 

Flygfoto över Hillsta maj 2012.

Fotograf: Göran Gilliusson

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02577)

 

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu