Harsta

Härsta

Flygfoto över Härsta maj 2012.

Fotograf: Göran Gilliusson

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02579)

 

 

Rastplats vid gravkullarna i Härsta. 2008.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01141)

 

 

Skylt vid gravplats i Härsta. 2008

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01140)

 

 

 

Skyltar vid gravplats i Härsta. 2008

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01139)

 

 

 

 

 

 

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu